Viac flexibility pre vašu kontrolu

Quality Inspection systémy sú zamerané na kontrolu kvality v procese výroby. Našou hlavnou doménou je spracovávanie dát a informácií.

Riešenia sú vytvorené na modulárnom princípe – podľa potreby si viete vybrať konkrétnu oblasť kontroly kvality, a tiež technológie pre presné monitorovanie a vyhodnotenie. Ako jedny z mála dodávateľov na svete – poskytujeme integrované riešenia na všetky oblasti automatizovanej kontroly kvality.

Každý merací systém je množina snímačov, kamier, detekčných a meracích zariadení, ktoré generujú dáta. Tieto dáta je potrebné vyhodnotiť a spracovať tak, aby systém vedel spoľahlivo realizovať kontrolu kvality.

Naše riešenia sa úplne prispôsobia vašim špecifickým potrebám pre kontrolu kvality a môžu byť priamo integrované do výrobného procesu alebo linky.

Naše riadiace a kontrolné systémy sú zamerané na 100% kontrolu kvality v procese výroby. Riešenia sa integrujú priamo do výrobného procesu alebo výrobnej linky a sú hardvérovo nezávislé.

Produkty

LightThru

___

Kontrola priechodnosti kanálov v hlavách závitov

OMS

___

Open Measurement System

IIT

___

Kontrola vnútorných závitov

Surface Inspection

___

Detekcia povrchových chýb

O spoločnosti

DATALAN Quality Instruments je globálny dodávateľ automatizovaných systémov pre kontrolu kvality. Zameriavame sa na vývoj špeciálnych aplikácií na meranie, kontrolu a monitoring kvality vo veľkoobjemových výrobných linkách.

Naše riešenia umožňujú 100% kontrolu výrobného procesu, plnú garanciu systémov na kontrolu kvality a zlepšujú možnosti kontroly výroby.

Poskytujeme riešenia, ktoré je možné integrovať priamo do výrobného procesu alebo výrobnej linky bez dodatočných investícií do hardvéru alebo špeciálnych technológií.

So sídlom na Slovensku náš tím technologických expertov poskytuje riešenia a podporu po celom svete – od Európy až po Áziu a Latinskú Ameriku.